tiesioginė parama

tiesioginė parama
tiesioginė parama statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Prioritetinė parama, kurią teikia kariuomenės vienetui remiantis vienetas nebūdamas jam priskirtas ar pavaldus. atitikmenys: angl. direct support rus. непосредственная поддержка

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tiesioginė parama — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Padalinio, kuris nepriskirtas ar nėra pavaldus remiamam daliniui ar formuotei, teikiama parama. Remiantysis padalinys teikia prioritetinę paramą remiamam daliniui ar formuotei. atitikmenys: angl. direct support …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • tiesioginė parama — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laivyno terminijoje – operacijos tam tikroms pajėgoms apsaugoti, kurias atlieka daliniai, taktiniu atžvilgiu pavaldūs toms pajėgoms. atitikmenys: angl. direct support pranc. soutien direct ryšiai: dar žiūrėk –… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • tiesioginė parama — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis (laivyba). Taktiniu valdymu nustatytos operacijos, apsaugančios kitus vienetus. atitikmenys: angl. direct support rus. непосредственная поддержка …   Artilerijos terminų žodynas

  • tiesioginė išmoka — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Pagal paraiškos duomenis ir patikrų rezultatus apskaičiuojama paramos suma, kurią sudaro pagrindinė tiesioginė išmoka, susietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka ir atsietoji… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tiesioginė išmoka — statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Žemės ūkio veiklos subjekto pajamų lygiui palaikyti teikiama finansinė parama. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=407717 atitikmenys: angl. direct payment vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • bendroji parama — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laivyno terminas – operacijos, kuriose tam tikras paskirtas dalinys veikia nepriklausomai nuo specifinės grupės ar pajėgų, tačiau yra įpareigotas suteikti sąlyčio informaciją, taip pat priimti žvalgybos… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • artilerijos kovinė parama — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kryptinga priemonių sistema, kurios tikslas – išvengti netikėto priešo puolimo, sumažinti jo ugnies ir smūgių veiksmingumą ir sudaryti sąlygas saviems padaliniams sėkmingai vykdyti užduotis ir laiku tiksliai… …   Artilerijos terminų žodynas

  • atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka už pieną — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka, mokama pareiškėjui už rinkai patiektą pieną atskaitos laikotarpiu. ryšiai: platesnis terminas – atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Išmoka, mokama pareiškėjui iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų už paramos teikimo reikalavimus atitikusį gamybos mastą (žemės ūkio naudmenų plotą, gyvulių skaičių) ar rinkai patiektą… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • susietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Išmoka, mokama pareiškėjui iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų už paramos teikimo reikalavimus atitinkantį gamybos mastą (pasėlių plotą, gyvulių skaičių) einamaisiais metais. atitikmenys …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”